- A A A +

VIKTIGT MEDDELANDE!

Vi har nya telefon och öppettider från 1 juli.


Öppet:   Måndag-Fredag 10.00-14.00
Telefon: Måndag-Fredag 08.00-16.00
Telefon: 0454-819 00


Bovärdar har telefontid måndag-fredag 07:00-08:00. Övrig tid lämnas meddelande i röstbrevlåda för återkoppling.

VIKTIGT MEDDELANDE!

KARLSHAMNSBOSTÄDER INFORMERAR OM GDPR

GDPR eller General Data Protection Regulation är EU:s nya allmännadataskyddsförordning. Förordningen antogs 2016 och träder i kraft i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter nationell register- och personuppgiftslagstiftning.  KLICKA HÄR>>

VIKTIGT MEDDELANDE!

Nya ändringar i vårt uthyrningssystem fr. o.m 10 maj 2018

 

  • Dina kunduppgifter är aktuella i 6 månader, en påminnelse skickas ut efter 4 månaders inaktivitet och du aktiverar dig igen genom att logga in på ” Mina sidor” loggar du inte in raderas ditt konto och du förlorar de köpoäng du samlat ihop.
  • Man kan endast tacka Nej 3 gånger därefter spärras man i systemet i 3 månader och dina köpoäng du samlat in fryses under denna tid. Det är därför viktigt att endast göra intresseanmälningar på lägenheter som man är intresserad av.
  • Vi har begränsat antal områden i systemet vi kan bevaka åt er till max 7 stycken och max 2 stycken lägenhetsstorlekar. Ni kan alltid gå in på hemsidan och se alla våra lediga lägenheter och söka dessa oavsett begränsningar i profilen.
  • Man kan göra max 5 intresseanmälningar åt gången.
  • Precis som tidigare gäller att alla får en köpoäng per dag och poängen är personliga. Vi tilldelar lägenheter i köpoängsordning.

 

 
 

Felanmälan/ Jourtjänster

Ring: 0454- 81900. (öppet dygnet runt)
 
Det enklaste och snabbaste sättet är att logga in på "Mina Sidor" och göra felanmälan. Det går även att ringa och för att komma till "Mina Sidor" Klicka här>>

 

Vår Trygghetsjour vid akuta fall 

Om du blir störd i ditt boende på kvällar och helger kontaktar du vår trygghetsjour.
Ring 0454-819 00 och följ instruktionerna.
Blir du störd på dagtid kontaktar du din bovärd.

 

 

Testa om du har rätt till bostadsbidrag/ -tillägg?

Klicka på bilden för mer information!

Senaste pressmeddelandet

 

2017-11-20

Ny hyresuppgörelse för 2018-2019

läs  klicka här>>

Karlshamnsbostäders EPC projekt går nu in i fas 2

Karlshamnsbostäders EPC projekt går nu in i fas 2, och blir det största energiprojekt Karlshamnsbostäder någonsin genomfört. 

 

Nu är inventeringen av hela Karlshamnsbostäders fastighetsbestånd avseende energi och miljö klar, vilket genererat i en rapport med energisparåtgärder. Nu påbörjas själva arbetet med energiförbättringarna och vi har börjat köpa in produkter och tjänster för åtgärderna.

Eva Håkansson är energi- och miljösamordnare och projektledare för EPC projektet.

Projektet genomförs tillsammans med konsultbolaget Rejlers.

 

Karlshamnsbostäder kommer att investera cirka 55 miljoner kronor.

 

Investeringen kommer till största delen läggas på traditionella besparingar såsom utbyte av ventilationsaggregat, termostatbyten, injusteringar samt byte av värmekulvert och vi kommer även att titta närmare på solceller som en lösning för minskad energiförbrukning.

Målsättningen är att minska den totala energiförbrukningen med 20 % jämfört med 2015 års förbrukning.

Projektet har en genomförande tid på ca 3 år och förväntas vara klart i sin helhet till 2021.

 

Faktaruta

Vad är EPC?

EPC står för Energy Performance Contracting. Det innebär att alla fastigheters status vad gäller värme, ventilation, isolering, belysning och vattenförbrukning kartläggs. Kartläggningen (fas 1) ska därefter resultera i en plan med energisparåtgärder som ska resultera i ekonomiska besparingar, miljövinster och ett bättre inomhusklimat.

Fas 2 består av en genomförande fas där avropade åtgärder inom projektet genomförs.

Fas 3 är en garantifas där beställda åtgärder följs upp och att garantierna som är utlovade i fas 1 erhålls, med ett vite/bonus förfarande. Överstiger besparingen utlovade garantier utfaller bonus som delas 50/50 i projekt och vice versa.

 

Sök bostad i mobilen

Våra Boendekoncept

Klicka på bilden för att komma vidare till våra olika boendekoncept.

Studentboende

Marklägenhet

Seniorboende

Trygghetsboende

Lägenheter