- A A A +

Felanmälan/ Jourtjänster

Ring: 0454- 81900. (öppet dygnet runt)
 
Det finns olika sätt att göra en felanmälan, ringa, maila eller direkt till din bovärd. Alla alternativen fungerar utmärkt. Vi rekommenderar att ni ringer eller skicka oss ett mail genom att klicka på länken nedan. Klicka här>>


 

 

Vår Trygghetsjour vid akuta fall 

Om du blir störd i ditt boende på kvällar och helger kontaktar du vår trygghetsjour.
Ring 0454-819 00 och följ instruktionerna.
Blir du störd på dagtid kontaktar du din bovärd.

 

 

Testa om du har rätt till bostadsbidrag/ -tillägg?

Klicka på bilden för mer information!

Senaste pressmeddelandet

 

2017-11-20

Ny hyresuppgörelse för 2018-2019

läs  klicka här>>

Karlshamnsbostäders EPC projekt går nu in i fas 2

Karlshamnsbostäders EPC projekt går nu in i fas 2, och blir det största energiprojekt Karlshamnsbostäder någonsin genomfört. 

 

Nu är inventeringen av hela Karlshamnsbostäders fastighetsbestånd avseende energi och miljö klar, vilket genererat i en rapport med energisparåtgärder. Nu påbörjas själva arbetet med energiförbättringarna och vi har börjat köpa in produkter och tjänster för åtgärderna.

Eva Håkansson är energi- och miljösamordnare och projektledare för EPC projektet.

Projektet genomförs tillsammans med konsultbolaget Rejlers.

 

Karlshamnsbostäder kommer att investera cirka 55 miljoner kronor.

 

Investeringen kommer till största delen läggas på traditionella besparingar såsom utbyte av ventilationsaggregat, termostatbyten, injusteringar samt byte av värmekulvert och vi kommer även att titta närmare på solceller som en lösning för minskad energiförbrukning.

Målsättningen är att minska den totala energiförbrukningen med 20 % jämfört med 2015 års förbrukning.

Projektet har en genomförande tid på ca 3 år och förväntas vara klart i sin helhet till 2021.

 

Faktaruta

Vad är EPC?

EPC står för Energy Performance Contracting. Det innebär att alla fastigheters status vad gäller värme, ventilation, isolering, belysning och vattenförbrukning kartläggs. Kartläggningen (fas 1) ska därefter resultera i en plan med energisparåtgärder som ska resultera i ekonomiska besparingar, miljövinster och ett bättre inomhusklimat.

Fas 2 består av en genomförande fas där avropade åtgärder inom projektet genomförs.

Fas 3 är en garantifas där beställda åtgärder följs upp och att garantierna som är utlovade i fas 1 erhålls, med ett vite/bonus förfarande. Överstiger besparingen utlovade garantier utfaller bonus som delas 50/50 i projekt och vice versa.

 

Sök bostad i mobilen

Våra Boendekoncept

Klicka på bilden för att komma vidare till våra olika boendekoncept.

Studentboende

Marklägenhet

Seniorboende

Trygghetsboende

Lägenheter