- A A A +

Återrapportering kundenkät

Karlshamnsbostäder har nyligen erbjudit samtliga hyresgäster att svara på en enkät om vad man tycker om sitt boende. Enkäten omfattar områden som trygghet, tillgänglighet, service och standard, både i lägenheter och gemensamma utrymmen.

Efter samma enkät 2012 kunde konstateras att det fanns behov att jobba med tillgänglighet, framför allt via telefon, snabbare service och återkoppling. Glädjande kan det konstateras att arbetet med förbättring inom dessa områden har gett resultat, med högre betyg från hyresgästerna.

Områden som inte får lika högt betyg (3,6 av 5) är standarden i badrum och kök. Kommande års utmaning är att öka takten på badrumsrenoveringar samt undersöka vilken standard det är man önskar i kök, för att se om det går att uppnå.

90 procent av de svarande känner sig trygga i sitt boende. Här kan vi sen en liten sänkning jämfört med 2012. Resultatet kommer att brytas ned ytterligare för att se vad som behöver göras inom varje bostadsområde.

Totalt har 926 (44 procent) av alla hyresgäster svarat på enkäten.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi överlag får ett gott betyg från hyresgästerna och att de satsningar som gjorts efter tidigare enkäter gett resultat. Detta ger oss drivkraft att fortsätta vårt ständiga förbättringsarbete för ökad service och hög standard.

Valideringsprojekt

Karlshamnsbostäder kommer att delta i ett EFS-projekt tillsammans med Karlshamns kommun med syfte att säkerställa och synliggöra den kompetens som finns, i första hand bland våra fastighetsskötare. Validering innebär att såväl teoretiska som praktiska kunskaper prövas och som efter godkännande ger ett kompetensbevis. Vid behov ger projektet även möjlighet till utbildning. Projektet beräknas pågår i 3,5 år och för Karlshamsnbostäder är detta ett sätt att säkerställa hög service till våra hyresgäster, men även stärka personalen i sin yrkesutövning.

Trygghetsjouren

När du blir störd i ditt boende kan du alltid ringa vår trygghetsjour. För att säkerställa återkoppling till dig som ringer trygghetsjouren utvecklar vi våra rutiner. Efter att du ringt trygghetsjouren och vårt vaktbolag rapporterat till oss, blir du kontaktad av din bovärd. På så sätt kan du vara trygg i att din anmälan nått fram till oss. Du är fortfarande helt anonym gentemot övriga hyresgäster.

 

Trygghetsjouren når du på 0454-819 20

 

Felanmälan/ Jourtjänster

Ring: 0454- 887 72.
 
Det finns olika sätt att göra en felanmälan, ringa, maila eller direkt till din bovärd. Alla alternativen fungerar utmärkt. Vi rekommenderar att ni ringer eller skicka oss ett mail genom att klicka på länken nedan.

Till felanmälan  klicka här>>

 

 

Vår Trygghetsjour ring: 0454- 819 20.

 

 

Klimartsmart i Karlshamn

Bo mitt emellan havet och staden!

Klicka på bilden för mer information om 24 stycken klimatsmarta hyreslägenheter på Skyttevägen

 

Bo bekvämt i Svängsta

Finn lugnet i Svängsta!

Klicka på bilden för mer information om tillgänglighetsanpassade hyreslägenheter på Kjellsavägen

 

Svara på våra enkäter

För dig som bor hos Karlshamnsbostäder!

 

Svara på någon av våra enkäter  

 

 

Klicka här>>

Testa om du har rätt till bostadsbidrag/ -tillägg?

Klicka på bilden så kommer du till Kassakollen på försäkringskassan.

Senaste pressmeddelandet

 

2015-12-08

Hyresförhandlingarna  klara

Små steg kan göra stora avtryck

Var med i Allmännyttans energisparkampanj! Klicka här>>

Sök bostad i mobilen

Våra Boendekoncept

Klicka på bilden för att komma vidare till våra olika boendekoncept.

Studentboende

Ungdomsboende

Marklägenhet

Seniorboende

Trygghetsboende

Lägenheter