- A A A +

Vår Boservice

Boservice är vår avdelning som sköter den dagliga kontakten med Er hyresgäster. Inom boservice jobbar bovärdar och fastighetsskötare, de är våra nyckelpersoner och vår viktigaste länk till Er. Med närhet till, och med chans till daglig kontakt är de frontpersonalen som möter Er i vardagen, löser Era problem och ser till att Ni trivs i Ert boende. Det ser till att våra bostadsområden ger ett bra första intryck och att det är rent och snyggt i området. Vårt mål är att kunna ge så god, flexibel och kundanpassad service som möjligt.

Vi har genom åren utvecklat vårt arbete där mer och mer arbetsuppgifter har decentraliserats och bovärdsrollen idag innebär ett stort ansvar för det mesta som berör våra hyresgästers boende.

Våra områden är uppdelade i sex resultatenheter med utpräglat teamarbete mellan bovärdar och fastighetsskötare. En viktig del i teamarbetet är att vi ska utnyttja varandras kunnande och kompetens för att kunna bli effektivare genom ökat samarbete och flexibilitet.

 

De sex resultatenheterna är Mörrum, Svängsta, Asarum, Fridhem, Karlshamn Norra samt Karlshamn Södra.

 

Share