- A A A +

Våra värderingar- vårt varumärke

Karlshamnsbostäder – nyckeln till ett bra boende.

För ett bra boende krävs att vi har goda värderingar. De symboliseras av stiften i vår nyckel och är:

Gemenskap och trygghet …..innebär att vi för en dialog med hyresgästerna om boendet och dess innehåll. Det innebär också att vi skall vara tillgängliga. Det innebär att vi skall var lyhörda och pålitliga, men också kreativa, ha självtillit och vara redo att anta utmaningar. Vi utför alltid våra dagliga uppgifter omsorgsfullt och noggrant, med våra hyresgäster och företagets bästa i åtanke. Vi håller det vi lovat.

Med trygghet menar vi en ekonomisk trygghet i att hyrorna skall vara rimliga och motsvara de förväntningar som finns och att förutsägbarheten skall kännas trygg. Vi menar också trygghet i att vi finns till hands när det uppstår problem o.dyl. samt att våra områden skall upplevas som trygga.

Det skall vara rent och snyggt, ordning och reda som innebär att hyresgäster och andra skall tycka att våra bostadsområden och lägenheter är välskötta och trevliga att befinna sig i. Det skall vara ordning och reda. Man skall känna sig välkommen.

Långsiktighet……innebär hållbarhet. Med det menar vi att boendet skall ske i en god miljö, att uppställda krav skall uppfyllas och att vi i vår verksamhet skall ha så liten miljöbelastning som möjligt. Det innebär också att boendet skall ske utan diskriminering. Hållbarhet innebär att vi skall verka för integration. Ekonomisk planering skall utgå från en långsiktig förvaltning och därmed hyressättning med långsiktigt fokus.

Stabil ekonomi……är en trygghet för företaget, ägarna och hyresgästerna. Det ger förutsättningar för en god planering och förutsägbar utveckling. Stabil ekonomi innebär god avkastning i det kort perspektivet med god soliditet i det långa.

Share