- A A A +

Fastighet

Fastighets uppgift är att skapa förutsättningar för goda bostäder och ett bra boende för de som bor och vill bo hos Karlshamnsbostäder. Vi förvaltar och utvecklar våra fastigheter enligt en fastställd underhållsplan. 

Share