- A A A +

Rätt till Bostadsbidrag/ bostadstillägg

På Försäkringskassans hemsida kan du göra en snabbtest och se om du har rätt till bostadsbidrag eller om du är osäker på vilken hyra du har råd med.

Räkna ut bostadsbidrag: Klicka här>>

Är du pensionär, förtidspension så är det pensionsmyndigheten som hjälper dej.

Räkna ut bostadstillägg:  klicka här>>

Fakta Bostadsbidrag/ bostadstillägg

Bostadsbidraget är ett preliminärt bidrag. Du söker bidrag utifrån vilka inkomster du tror att du kommer att ha under året. Det innebär att du kan bli skyldig att betala tillbaka pengar om du får högre inkomster än beräknat.

Meddela Försäkringskassan på en gång om du får ändrade inkomster. Då kan vi minska bidraget och du kan slippa bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Du måste bo och vara folkbokförd på den adress som du söker bidrag för. I vissa fall kan man dock göra undantag från folkbokföringskravet. Du kan få bostadsbidrag oavsett om du äger bostaden eller hyr den men du kan inte få bidrag till bostadskostnader om du är inneboende. 

Du räknas som barnfamilj om du har barn som bor hos dig eller som bor hos dig ibland. Ditt barn får räknas med i hushållet tills han eller hon fyller 18 år. Även barn som är över 18 år och får studiehjälp eller förlängt barnbidrag räknas med.

Du som genomgår militär utbildning som rekryt tjänstgör inom civilförsvaret eller liknande kan söka familjebidrag för bostadskostnader.

Telefon Kundcenter: 0771-524524

Telefon Kundservice: 0771-776776

Share