- A A A +

Styrelse

I bolagsordningen för Karlshamnsbostäder AB stadgas att kommunfullmäktige skall utse styrelse i bolaget, förtroendevalda revisorer samt ordförande och vice ordförande.

Styrelse och förtroendevald revisor efter ordinarie årsstämma 2015
t o m ordinarie årsstämma 2019.

Ola Persson (C), ordf.

Jörgen Martinsson (S), v ordf.

Magnus Gärdebring (M)

Ylva Eriksson (S)

Claes-Göran Mårlind (M)

Ulf Lind (SD)

Sven-Åke Svensson (S)

Magnus Olsson (M)

Henrik Hult (S)

Bodil Frigren Ericsson (FP)

Helene Nordin (MP)


Förtroendevald revisor:
Jan Andersson

Share