- A A A +

Styrelse

I bolagsordningen för Karlshamnsbostäder AB stadgas att kommunfullmäktige skall utse styrelse i bolaget, förtroendevalda revisorer samt ordförande och vice ordförande.

Styrelse och förtroendevald revisor efter ordinarie årsstämma 2019
t o m ordinarie årsstämma 2023.

Ola Persson (C), ordf.

Rune Andersson (S), v ordf.

Magnus Olsson (M)

Ulf Lind (SD)

Sven-Åke Svensson (S)

Claes-Göran Mårlind (M)

Barbro Olsson (S)

Markus Lindberg (C)

Britt Jämstorp (KD)

Ulrika Berggren (SD)

Helene Nordin (MP)


Förtroendevald revisor:
Lars-Inge Kjellberg

Share